Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng sẽ bị phạt đến 1,5 triệu đồng
[01/06/2016]
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Chiều 19-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 dự án luật với tỷ lệ tán thành cao. Đó là Luật Giáo d...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  1 Quyết định số 265/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bắc Giang : Ban hành Quy định quản lý, khai thác, vận chuyển đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 20/05/2014
Hiệu lực ngày: 29/05/2014
Đã có: 670 lượt xem
  3 Quyết định số 1443/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê chuẩn việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 16/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 508 lượt xem
  5 Nghị định số 161/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 12/11/2013
Hiệu lực ngày: 01/01/2014
Đã có: 169 lượt xem
  6 Công văn số 1101/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ : V/v phê duyệt Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 31/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 288 lượt xem
  7 Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh : Về việc ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 24/09/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 57 lượt xem
  8 Nghị quyết số 113/NQ-CP của Chính phủ : Về việc thành lập thành phố Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 14/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 503 lượt xem
  9 Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 09/01/2009
Hiệu lực ngày: 09/01/2009
Đã có: 1213 lượt xem
  10 Thông tư số 18/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 15/10/2013
Hiệu lực ngày: 15/04/2014
Đã có: 241 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 16996 lượt download
  2 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 21130 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực