Đặt cược thể thao được đưa vào Luật ở Việt Nam - Cho phép đặt cược các trận đấu World Cup 2018
[14/06/2018]
Sáng nay (14/6), Chính phủ đã chính thức tạo ra hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế. Việc đặt cược đã chính thức được luật hóa khi Luật Thể dục thể thao sửa đổi được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng nay (14/6), với tỉ lệ 93,84% đại biểu tán thành.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/201...
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  1 Nghị định số 32/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẤu tổ chức của bộ giáo dục và đào tạo do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 19/03/2008
Hiệu lực ngày: 10/04/2008
Đã có: 1099 lượt xem
  3 Nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố hà nội và một số tỉnh có liên quan do quốc hội ban hành
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 29/05/2008
Hiệu lực ngày: 01/08/2008
Đã có: 2841 lượt xem
  4 Nghị định số 161/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 12/11/2013
Hiệu lực ngày: 01/01/2014
Đã có: 285 lượt xem
  5 Nghị định số 206/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 09/12/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 646 lượt xem
  8 Công văn số 5127/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Thân Văn Khoa đi công tác nước ngoài
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 25/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 342 lượt xem
  9 Nghị quyết số 15/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Nam Định
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 09/01/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 540 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 24218 lượt download
  2 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 20271 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực