Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng sẽ bị phạt đến 1,5 triệu đồng
[01/06/2016]
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Chiều 19-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 dự án luật với tỷ lệ tán thành cao. Đó là Luật Giáo d...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  2 Công văn số 7556/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức Hội nghị biểu dương người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, biển đảo
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 10/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 284 lượt xem
  3 Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 01/01/2014
Hiệu lực ngày: 15/03/2014
Đã có: 212 lượt xem
  4 Nghị định số 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 07/05/2014
Hiệu lực ngày: 25/06/2014
Đã có: 4966 lượt xem
  5 THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH Số 42/2011/TT-BTC Quy định chế độ quản lý tài chính, Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 25/03/2011
Hiệu lực ngày: 01/05/2011
Đã có: 1784 lượt xem
  6 Luật Tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Luật
Ban hành: 01/01/2008
Hiệu lực ngày: 01/01/2008
Đã có: 494 lượt xem
  7 Luật Phòng, Chống Ma Túy
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Luật
Ban hành: 01/01/2008
Hiệu lực ngày: 01/01/2008
Đã có: 360 lượt xem
  9 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành luật thuế xuẤt khẩu, thuế nhập khẩu do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 08/12/2005
Hiệu lực ngày: 01/01/2006
Đã có: 1640 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 17278 lượt download
  2 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 21338 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực