Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng sẽ bị phạt đến 1,5 triệu đồng
[01/06/2016]
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Chiều 19-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 dự án luật với tỷ lệ tán thành cao. Đó là Luật Giáo d...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  1 Công văn số 5128/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v điều chuyển Cụm cảng Hòa Bình từ Tổng Công ty Vận tải thủy về Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quản lý
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 25/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 192 lượt xem
  2 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi : Về việc quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 18/11/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 317 lượt xem
  3 Nghị định số 70/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bình đẳng giới do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 04/06/2008
Hiệu lực ngày: 03/07/2008
Đã có: 1083 lượt xem
  4 Quyết định số 1511/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 28/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 183 lượt xem
  5 Ban hành danh mục sản phẩm ,hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 18/08/2009
Hiệu lực ngày: 18/08/2009
Đã có: 1190 lượt xem
  6 Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND về việc một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nghệ an do hội đồng nhân dân tỉnh nghệ an ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 25/07/2007
Hiệu lực ngày: 04/08/2007
Đã có: 1696 lượt xem
  7 Quyết định số 1509/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011 - 2016
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 28/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 186 lượt xem
  9 Thông tư số 30/2013/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 14/11/2013
Hiệu lực ngày: 25/12/2013
Đã có: 249 lượt xem
  10 Quyết định số 100/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 30/07/2009
Hiệu lực ngày: 15/09/2009
Đã có: 2445 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 22211 lượt download
  2 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 18279 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực