Đặt cược thể thao được đưa vào Luật ở Việt Nam - Cho phép đặt cược các trận đấu World Cup 2018
[14/06/2018]
Sáng nay (14/6), Chính phủ đã chính thức tạo ra hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế. Việc đặt cược đã chính thức được luật hóa khi Luật Thể dục thể thao sửa đổi được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng nay (14/6), với tỉ lệ 93,84% đại biểu tán thành.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/201...
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  1 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận : Ban hành Quy chế hoạt động Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 24/06/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 882 lượt xem
  3 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 04/10/2013
Hiệu lực ngày: 20/11/2013
Đã có: 278 lượt xem
  4 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương : Ban hành Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 23/09/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 304 lượt xem
  5 Nghị quyết số 07/2008/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đẤt đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đẤt 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh kiên giang do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 21/03/2008
Hiệu lực ngày: 12/04/2008
Đã có: 1743 lượt xem
  6 Quyết định 112/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 11/09/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 11963 lượt xem
  7 Quyết định số 1611/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 13/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 690 lượt xem
  8 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND về việc kiểm tra các dự án đầu tư, công trình xây dựng có sử dụng vốn nhà nước do ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 11/04/2006
Hiệu lực ngày: 11/04/2006
Đã có: 1431 lượt xem
  10 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 26/06/2014
Hiệu lực ngày: 15/08/2014
Đã có: 352 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 24027 lượt download
  2 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 20080 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực