Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng sẽ bị phạt đến 1,5 triệu đồng
[01/06/2016]
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Chiều 19-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 dự án luật với tỷ lệ tán thành cao. Đó là Luật Giáo d...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  1 Luật Doanh Nghiệp Nhà Nước
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Luật
Ban hành: 01/01/2008
Hiệu lực ngày: 01/01/2008
Đã có: 370 lượt xem
  3 Quyết định số 917/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 11/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 435 lượt xem
  4 Công văn số 8284/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v đầu tư, nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đăk Hà, thành phố Kon Tum và xây dựng đường tránh thành phố Kon Tum
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 04/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 342 lượt xem
  5 Công văn số 5962/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v bố trí vốn NSTW cho các địa phương còn thiếu để hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 22/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 185 lượt xem
  7 Nghị định số 32/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẤu tổ chức của bộ giáo dục và đào tạo do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 19/03/2008
Hiệu lực ngày: 10/04/2008
Đã có: 920 lượt xem
  8 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND về việc thu lệ phí cẤp biển số nhà trên địa bàn thành phố hà nội do ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/01/2009
Hiệu lực ngày: 19/01/2009
Đã có: 1568 lượt xem
  9 Quyết định số 837/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014)
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 30/05/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 391 lượt xem
  10 Quyết định số 1622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt và ký Hiệp định thành lập Cơ quan nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 18/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 241 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 22446 lượt download
  2 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 18567 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực