Đặt cược thể thao được đưa vào Luật ở Việt Nam - Cho phép đặt cược các trận đấu World Cup 2018
[14/06/2018]
Sáng nay (14/6), Chính phủ đã chính thức tạo ra hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế. Việc đặt cược đã chính thức được luật hóa khi Luật Thể dục thể thao sửa đổi được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng nay (14/6), với tỉ lệ 93,84% đại biểu tán thành.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/201...
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  1 Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tín dụng đối với hộ cận nghèo Thuộc tính văn bản
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 23/02/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 816 lượt xem
  2 Công văn số 6335/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v các nhiệm vụ giao Bộ Giao thông vận tải thực hiện theo các kết luận của Trưởng BCĐNN về Du lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông báo
Ban hành: 31/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 347 lượt xem
  3 Công văn số 78/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v hoàn thiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 06/01/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1708 lượt xem
  4 Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 25/10/2013
Hiệu lực ngày: 01/01/2014
Đã có: 16916 lượt xem
  5 Quyết định số 1123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc hỗ trợ hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Thái Bình, Quảng trị
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 12/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 344 lượt xem
  6 Công văn số 6343/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức Giải thưởng du lịch Việt nam
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 01/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 699 lượt xem
  8 Thông báo số 336/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông báo
Ban hành: 03/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 342 lượt xem
  10 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 23/06/2010
Hiệu lực ngày: 12/08/2010
Đã có: 2060 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 19785 lượt download
  2 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 23764 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực